Utställare.

VÄLKOMMEN SOM UTSTÄLLARE!

Kom med som utställare på den nationella konferensen om suicid prevention i Norrköping 2019. Som utställare får ni möjlighet att presentera er verksamhets arbete med suicidprevention, delta i samtal, utbyta personliga erfarenheter och knyta viktiga kontakter. Missa inte detta tillfälle att visa upp ert arbete och er verksamhet!

Konferensen går av stapeln den 2-3 oktober 2019 och är ett samarrangemang mellan Region Östergötland, Norrköpings kommun, Folkhälsomyndigheten och Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP). Samverkan sker även med Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES), MiND, SPIV och Suicide Zero.

Temat för 2019 års konferens är Tillsammans för livet.

Engagemanget för att förebygga och förhindra självmord ökar allt mer i Sverige och suicidpreventiva insatser utvecklas och sprids inom många olika områden. För att förebygga självmord behövs insatser på många olika samhällsarenor, där en mängd olika aktörer är involverade. ”Tillsammans” kan betyda samarbete och samverkan men även kunskap om varandras uppdrag och möjligheter. Respekt för personliga erfarenheter och tillgång till kunskapsstöd och forskning behövs för att vi tillsammans ska nå ett framgångsrikt resultat.

Syftet med konferensen är att:

  • Sprida arbetssätt och metoder för framgångsrik suicidprevention genom att lyfta fram goda exempel från olika verksamhetsområden. Inspirera till konkreta åtgärder, nytänkande, samverkan och samarbete. Klargöra ansvar, roller och arbetsuppgifter inom alla nivåer från frivilligorganisationer till regering samt ge förslag på hur samarbetet kan fungera.
  • Presentera det aktuella kunskapsläget nationellt och internationellt. Visa upp ny forskning och nya metoder i föreläsningar, seminarier och workshops. Ge utrymme för att ta del av och lära av personliga berättelser och erfarenheter.
  • Belysa suicidalitetens ursprung utifrån olika perspektiv. Skapa en konferens som bryter tabun och myter kring suicidalitet och hämtar kraft ur exempelvis film, teater, litteratur och dans.

Konferensen riktar sig till som arbetar i människonära verksamheter, professionellt eller ideellt, som vill vara med och förebygga självmord. Konferensen vänder sig också till politiker, myndigheter och organisationer som kan främja suicidpreventiva åtgärder inom sitt ansvarsområde. Vi välkomnar även företagsledare, privata arbetsgivare och privatpersoner.

Bekräftade Utställare.

Guldpaket.

suicidprevkonferens

Silverpaket.

Silverpaket.

suicidprevkonferens

Silverpaket.

suicidprevkonferens

Silverpaket.

Ideella Organisationer.

suicidprevkonferens
suicidprev
spkonferens2017
suicidprevkonferens
suicidprevkonferens
suicidprevkonferens