Press.

Vill du som journalist eller fotograf ackreditera dig till Suicidprevention 2019?
Kontakta sekretariatet: suicidprev@meetx.se

När du kommer till konferensen behöver du ha med dig ett presskort eller ett intyg från uppdragsgivare.

Presskontakt: kommer snart.

Tel. kommer snart.