Konferensbidrag / abstract.

Inbjudan att skicka konferensbidrag (call for abstracts)

”Tillsammans för livet” är temat för den kommande suicidpreventiva konferensen i Norrköping 2-3 oktober 2019.

Vi vill att ni som är intresserade av att hålla en muntlig presentation på konferensen skickar in en kort sammanfattning (abstract) till oss arrangörer.

Det kan handla om ny forskning, kunskap eller utveckling av metoder och arbetsformer. Passa på att sprida goda exempel på arbetssätt och samverkan kring suicidprevention.

Vi ser fram emot att många tar chansen att bidra till att 2019 års konferens blir den självklara arenan för att lyfta fram det som händer i svensk suicidprevention och inspirera till fortsätt utveckling.

Skriv namn, förslag på titel till presentationen och en sammanfattning på max 250 ord.

Sista datum för inlämnande är den 15 februari 2019.

Därefter utses de bidrag som kommer presenteras under konferensen.

Företag/landsting som önskar ställa ut på konferensen.

Om du är särskilt intresserad av något område:

  • Behandling, rehabilitering, nya metoder och arbetssätt
  • Barn och unga
  • Blåljussamverkan kommunalt, regionalt och myndighetsansvar
  • Forskning och teoribildning
  • Folkhälsa, psykosocial miljö och jämlikhet i hälsa/utsatta grupper
  • Kommunalt, regionalt och nationellt utvecklingsarbete
  • Existentiella frågor och olika perspektiv på suicidalitet
  • Utbildningar och kunskapsunderlag

Frågor om konferensbidragen, vänligen kontakta Carin Tyrén  Carin.Tyren@regionostergotland.se